Bảng treo dụng cụ KTC MK92

Nhà sản xuất: KTC

Bảng treo dụng cụ
Mã số: MK92 (thay thế bộ MK91A)
Với 79 chi tiết cùng khung bảng chuyên dụng
Xuất xứ: KTC Nhật

Bảng treo dụng cụ KTC
Mã số: MK92 (thay thế bộ MK91A)
Bao gồm:
. Bộ dụng cụ: mã số MK92T với 79 chi tiết
. Khung bảng treo dụng cụ: mã số MK91A-M
Trọng lượng: 31.5kg

Chi tiết bộ dụng cụ MK91AT với 79 chi tiết như sau:

 

Bộ dụng cụ bảng treo, KTC MK92, bộ bảng treo, bảng treo dụng cụ nhập khẩu
. Đầu khẩu 3/8 inch: B3-055, 07, 08, 10, 12, 13W
. Tay vặn, lắc vặn 3/8 inch: BR3E, BS3E
. Thanh nối dài 3/8 inch: BE3-075, 150, 270
. Đầu lắc léo 3/8 inch: BJ3
. Đầu khẩu vặn bugi 3/8 inch: B3A-16P, 20.8P

. Đầu khẩu 1/2 inch 12 cạnh từ B4-14W đến B4-27W
. Tay vặn, lắc vặn 1/2 inch: BR4E, BS4E
. Thanh nối dài loại 1/2 inch: B4E-075, 150
. Đầu chuyển 1/2, 3/8 inch: BA43, BA34

. Tròng 2 đầu gồm 6 cỡ từ M5-1012 đến M5-2224
. Tròng 2 đầu loại ngắn: M5S-0708, 1012, 1417
. Cờ lê 2 đầu mở gồm 9 cỡ từ S2-05507 đến S2-2224
. Cờ lê kết hợp 9 cỡ: từ MS2-055 đến MS2-19
. Tô vít 2 cạnh gồm 3 cỡ: D1M2-5, 6, 8
. Tô vít 4 cạnh gồm 3 cỡ: D1P2-1, 2, 3
. Tô vít 2 canh cường lực: FD-250
. Tô vít ngắn 2 cạnh, 4 cạnh: D1MS-6, D1PS-2
. Tô vít 2 cạnh nhỏ: BAD-50
. Mỏ lết 2 cỡ: WMA-200, 300
. Kìm kết hợp: PJ-200
. Kìm mỏ nhọn, kìm cắt: PSL-150, PN1-150
. Kìm mỏ quạ, kìm cơ khí: WPD1-250, SPD-200C
. Búa kết hợp 2 đầu: UD7-10
. Kìm phanh trong & ngoài: SOP-171, SCP-171
. Bộ đầu kìm phanh: SPC5
. Tay vặn chữ T: TH-8, 10
. Vam tháo cốc lọc dầu: FF-8095
. Tay chữ thập: XH-14-21
Bảng treo dụng cụ, KTC MK91A-M, khung bảng treo dụng cụ, Bảng treo dụng cụ nhập khẩu, bảng treo đồ nghề, khung bảng treo dụng cụ


Lưu ý: từ tháng 7, 2017, bộ sản phẩm MK91A đã được đổi thành MK92
Do mã số mỏ lết WM-200, 300 được đổi sang mã mới: WMA-200, 300. Tham khảo: tại đây.


Hình ảnh bộ bảng treo dụng cụ KTC MK91A:
 

Bảng treo dụng cụ KTC MK91A, bộ dụng cụ dạng bảng Bộ bảng treo dụng cụ KTC MK91A
Phần cánh mở 2 bên
Phần khung được treo bằng các vít nở sắt phía sau.
Được sử dụng để treo các dụng cụ KTC tại vị trí thiết lập trước
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0978717638
Sale 5
Sale 5
02462910459
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang