Bộ cờ lê lực điện tử KTC
Mã số: TB206WG1
Bao gồm:
. Cờ lê lực GEK030-R2 với dải đo từ 6-30 Nm (đầu nối khẩu cỡ 1/4 inch)
. Bộ đầu khẩu 1/4 inch 12 cạnh tiêu chuẩn các cỡ B2-07W, 08W, 10W, 12W, 14W
. Hộp nhựa chuyên dùng cùng với thanh giữ khẩu GHB205
Trọng lượng: 0.95 kg

Thông số, hình ảnh bộ cờ lê cân lực KTC loại điện tử TB206WG1:

 

Bộ cờ lê lực điện tử, cờ lê lực điện tử KTC Nhật, KTC TB206WG1
Bộ cờ lê cân lực KTC đi kèm đầu khẩu cỡ 1/4 inch.
Cờ lê lực KTC GEK030-R2 với dài đo 6-30Nm
Bộ đầu khẩu 1/4 inch với 5 đầu khẩu 12 cạnh cỡ: 7, 8, 10, 12, 14.


Thông số, hình ảnh bộ cờ lê cân lực KTC loại điện tử TB206WG1:
 

Bộ cờ lê lực điện tử, bộ cờ lê cân lực với đầu khẩu, KTC TB206WG1 Cờ lê lực điện tử KTC, KTC TB206WG1, cờ lê lực loại 1/4 inch, GEK030-R2
Cân lực hiện số, cân lực đồng hồ điện tử, cần xiết lực điện tử KTC Nhật Cân lực đầu 1/4 inch, cờ lê lực điện tử KTC, nhập khẩu từ KTC Nhật
Cờ lê cân lực KTC GEK030-R2 đi kèm đầu khẩu cỡ 1/4 inch.
Bộ đầu khẩu 1/4 inch với 5 đầu khẩu 12 cạnh cỡ: 7, 8, 10, 12, 14.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0978717638
Sale 5
Sale 5
02462910459
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang