Bộ dụng cụ KTC SK3481S

Nhà sản xuất: KTC

Bộ dụng cụ sửa chữa KTC
Mã số: SK3481S với 48 chi tiết
Gồm tròng, cờ lê, tô vít, kìm, búa, đầu khẩu tay vặn, mỏ lết ....
Xuất xứ: KTC Nhật bản

Bộ dụng cụ cầm tay đa năng - Bộ dụng cụ sửa chữa
Mã số: SK3481S (thay thế bộ dụng cụ SK348S)
Với 48 chi tiết dụng cụ, bao gồm:
. Cờ lê, tròng, đầu khẩu, tay vặn loại 3/8 inch, kìm, búa, mỏ lết, ..
. Hộp đựng dụng cụ: EK-3 cùng với khay nhựa đi kèm
Trọng lượng: 11kg

Chi tiết bộ dụng cụ đa năng KTC SK3481S bao gồm:

 

Bộ dụng cụ KTC SK3481S, bộ dụng cụ 48 chi tiết,bộ dụng cụ nhập khẩu Bộ dụng cụ SK3481S với 48 chi tiết
Chi tiết tham khảo bên dưới.
Thay thế bộ dụng cụ SK348S, do mã số
WM-200, 300 được thay thế bới WMA-200, 300

Hộp đựng dụng cụ có mã số: EK-3
Kích thước: 410 x 210 x 150
Trọng lượng: 3kg
Bộ dụng cụ SK3481S, thay thế SK348S, bộ 48 chi tiết, KTC SK3481S
Bộ dụng cụ nhập từ Nhật, bộ đồ sửa chữa, KTC SK3481S, bộ dụng cụ 48 chi tiết Bộ dụng cụ gồm 48 chi tiết cụ thể như sau:

. Đầu tuýp loại 3/8 inch: từ B3-5.5 đến B3-22
. Khẩu tuýp bugi cỡ 16mm: B3A-16SP
. Tay lắc vặn, tay xiết lực 3/8 inch: BR3E , BS3E
. Thanh nối dài đầu nối 3/8 inch: BE3-075, 150
. Tròng 2 đầu với 6 cỡ từ M5-1012 đến M5-2224
. Cờ lê mở gồm 6 cỡ từ S2-0810 đến S2-1719
. Tô vít 2 cạnh, 4 cạnh: D1M2-5, 6, 8, D1P2-1, 2, 3
. Tô vít khác: D1PS-2, D1MS-6, FD-250, BAD-0, 75
. Mỏ lết (mã mới): WM-200, 300
. Kìm các loại: PJ-200, WPD1-250, PSL-150, PN1-150
. Búa kết hợp: UD7-10, dũa: FIS-100HM
. Đai giữ bộ cờ lê mở: EHS-1


Quy cách bố trí các dụng cụ trong hộp dụng cụ EK-3 của bộ dụng cụ SK348S:
 

Bô dụng cụ KTC SK348S, bộ dụng cụ nhập khẩu . Bộ đầu khẩu 3/8 inch 6 cạnh với 12 cỡ:
5.5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
. Khẩu vặn bugi 3/8 inch: B3A-16SP
. Tay lắc vặn 3/8 inch: BR3E
. Tay vặn dài 3/8 inch: BS3E
. Thanh nối dài: BE3-075, 150


. Cờ lê 2 đầu tròng gồm 6 chiếc:
M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224
. Cờ lê 2 đầu mở gồm 6 chiếc:
S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719.
. Tô vít 2 cạnh với 3 cỡ: D1M2-5, 6, 8
. Tô vít 4 cạnh với 3 cỡ: D1P2-1, 2, 3
. Tô vít ngắn 2 cạnh, 4 cạnh: D1MS-6, D1PS-2
. Tô vít 2 cạnh cường lực: FD-250
. Tô vít nhỏ 2 cạnh, 4 cạnh: BAD-75, 0
Bộ dụng cụ KTC 48 chi tiết, bộ dụng cụ sửa chữa xách tay, KTC SK348S
Bộ dụng cụ sửa chữa KTC, KTC SK348S, hộp đựng EK-3 . Mỏ lết 2 chiếc: WM-200, WM-300
. Kìm kết hợp: PJ-200,
. Kìm mỏ quạ: WPD1-250
. Kìm nhọn: PSL-150
. Kìm cắt: PN1-150
. Búa kết hợp 2 đầu: UD7-10

Hộp đựng dụng cụ là hộp kim loại mã số EK-3
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0978717638
Sale 5
Sale 5
02462910459
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang