Cờ lê lực Kanon 1 inch N1500QLK

Nhà sản xuất: Kanon

Cờ lê lực kiểu đặt lực trước
Mã số: N1500QLK
Dải lực: 200-1500 Nm, đầu nối: 1 inch
Hãng SX: Kanon Nhật

Cờ lê lực Kanon loại đặt lực trước
Mã số: N1500QLK (đơn vị đo là N.m)
Đầu nối: 1 inch, Dải lực: 200-1500Nm, Thang chia: 10Nm
Chiều dài: 1.844mm, Trọng lượng: 14kg

Cách điều chỉnh đặt lực đối với cờ lê lực kiểu đặt lực trước:

 

Thiết lập lực đặt trước, cài đăt lực với cần xiết lực đặt lực, cách cài đặt lực, Kanon QLK . Đối với model N3QLK - N560QLK:
Nới ốc hãm, vặn núm điều chỉnh đến lực mong muốn,
Vặn chặt lại vít điều chỉnh.

. Đối với model N700QLK - N2100QLK:
Việc thực hiện sẽ dùng với tay vặn ốc lục giác chữ L.
Cờ lê lực Kanon, cờ lê lực Kanon QLK, cách điều chỉnh đặt lực


Các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Kanon QLK - loại xiết lực kiểu đặt lực trước:
 

Cần xiết lực Kanon, Kanon N1500QLK, Kanon N1500QLK, dải đo 200-1500Nm, cân lực 1500Nm
Cờ lê lực mã số N15000QLK được đổi sang mã số mới N1500QLK từ đầu năm 2016


Các sản phẩm cần xiết lực loại 1 inch dòng QLK của Kanon Nhật:
 

Cần xiết lực 1 inch, Kanon N850QLK, cờ lê lực 1 inch, cờ lê lực đặt lực 1 inch Cần xiết lực N1000QLK-8, cần xiết lực đặt lực trước, dải lực 100-1000Nm Cần xiết lực N1500QLK, cần xiết lực đặt lực trước, dải lực 200-1500Nm Cờ lê lực Kanon, Kanon N2100QLK, cờ lê lực nhập khẩu, cần xiết lực 700-2100Nm
Cần xiết lực Kanon N850QLK
Dải lực: 100-850Nm
Cờ lê lực Kanon N1000QLK-8
Dải lực: 100-1000Nm
Cần xiết lực Kanon N1500QLK
Dải lực: 200-1500Nm
Cần lê lực Kanon N2100QLK-8
Dải lực: 700-2100Nm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0978717638
Sale 5
Sale 5
02462910459
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang