Cờ lê tự động 4 cỡ PRW-4LAK

Nhà sản xuất: Toptools

Cờ lê tự động 4 cỡ Toptools
Mã số: PRW-4LAK
Với các cỡ: 10, 12, 13, 14
Xuất xứ: Top Nhật bản

Cờ lê đuôi chuột với 2 đầu
Dòng sản phẩm: PRW-4LAK
Với các cỡ: 10, 12, 13, 14
Xuất xứ: Toptools Nhật

Thông số và mã số dòng sản phẩm cờ lê tự động PRW-4LAK Top Nhật:

 

Cờ lê tự động 2 đầu, cờ lê tự động 4 cỡ, PRW-4LAK Thông số:
. Chiều dài: 167.5mm
. Các cỡ: 10, 12, 13, 14mm.
. Lực vặn tương ứng: 24, 40, 50, 60Nm.
. Lẫy gạt 2 đầu tùy theo chiều vặn.

Áp dụng:
. Cho nhiều công việc bên dưới.
Cờ lê tự động 2 dầu với 4 cỡ


Thông số và mã số dòng sản phẩm cờ lê tự động PRW-3LA Top Nhật:
 

Cờ lê tự động 2 đầu, cờ lê tự động 4 cỡ, PRW-3LA, Top Nhật Thông số:
. Chiều dài: 148mm
. Các cỡ: 8, 10, 12, 13mm.
. Lực vặn tương ứng: 12, 24, 40, 50Nm.
. Lẫy gạt 2 đầu tùy theo chiều vặn.

Áp dụng:
. Cho nhiều công việc bên dưới.
Cờ lê tự động 2 dầu với 4 cỡ, Top Nhật, cờ lê 4 cỡ từ 8 đến 13mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0978717638
Sale 5
Sale 5
02462910459
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang