Đe ray Nabeya dòng LW

Nhà sản xuất: Nabeya

Đe ray cơ khí
Dòng sản phẩm: LW
Với lựa chọn: 100-300mm
Xuất xứ:: Nabeya Nhật bản

Ê tô nhập khẩu từ Nhật
Dòng sản phẩm: LW
Với các lựa chọn từ chiều dài: 100-300mm
Xuất xứ: Nabeya Nhật bản

Tham khảo thông số, hình ảnh dòng sản phẩm Đe ray Nabeya dòng LW:

 

Đe ray Nabeya, đe ray Eron, đe cơ khí nhập khẩu, LW-200, LW-300 Đe cơ khí nhập khẩu, đe ray nhập từ Nhật, đe ray Nabeya LW-200, LW-300
Với thông số của LW-150:
. Kích thước mặt đe: 65 x 150mm
. Kích thước đế: 127 x 150mm
. Chiều cao: 145mm
Với thông số của LW-200:
. Kích thước mặt đe: 65 x 200mm
. Kích thước đế: 127 x 200mm
. Chiều cao: 145mm
Với thông số của LW-300:
. Kích thước mặt đe: 65 x 300mm
. Kích thước đế: 127 x 300mm
. Chiều cao: 122mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0978717638
Sale 5
Sale 5
02462910459
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang