Cờ lê lực Kanon 3/4 inch N560QLK

Nhà sản xuất: Kanon

Cờ lê lực kiểu đặt lực trước
Mã số: N560QLK
Dải lực: 80-560 Nm, đầu nối: 3/4 inch
Hãng SX: Kanon Nhật

Cờ lê lực Kanon loại đặt lực trước
Mã số: N560QLK (đơn vị đo là N.m)
Đầu nối: 3/4 inch, Dải lực: 80-560Nm, Thang chia: 3Nm
Chiều dài: 1.195mm, Trọng lượng: 5kg

Cách điều chỉnh đặt lực đối với cờ lê lực kiểu đặt lực trước:

 

Thiết lập lực đặt trước, cài đăt lực với cần xiết lực đặt lực, cách cài đặt lực, Kanon QLK . Đối với model N3QLK - N560QLK:
Nới ốc hãm, vặn núm điều chỉnh đến lực mong muốn,
Vặn chặt lại vít điều chỉnh.

. Đối với model N700QLK - N2100QLK:
Việc thực hiện sẽ dùng với tay vặn ốc lục giác chữ L.
Cờ lê lực Kanon, cờ lê lực Kanon QLK, cách điều chỉnh đặt lực


Các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Kanon QLK - loại xiết lực kiểu đặt lực trước:
 

Cần xiết lực Kanon, Kanon N560QLK, Kanon N560QLK, dải đo 80-560Nm, cân lực 560Nm
Cờ lê lực mã số N5600QLK được đổi sang mã số mới N560QLK từ đầu năm 2016


Các sản phẩm cần xiết lực loại 3/4 inch dòng QLK của Kanon Nhật:
 

Cờ lê lực Kanon, Kanon N280QLK, cờ lê lực nhập khẩu, cần xiết lực 40-280Nm Cần xiết lực N420QLK, cần xiết lực đặt lực trước, dải lực 60-420Nm Cần xiết lực N560QLK, cần xiết lực đặt lực trước, dải lực 80-560Nm Cần xiết lực 3/4 inch, N700QLK, cần xiết lực dải lực 100Nm đến 700Nm
Cần xiết lực Kanon N280QLK
Dải lực: 40-280Nm
Cần xiết lực Kanon N420QLK
Dải lực: 60-420Nm
Cần xiết lực Kanon N560QLK
Dải lực: 80-560Nm
Cần xiết lực Kanon N700QLK
Dải lực: 100-700Nm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Tư vấn
Tư vấn
0913215891
Sale 2
Sale 2
0385067494
Sale 3
Sale 3
0978717638
Sale 5
Sale 5
02462910459
Tư vấn
Tư vấn
0466508010
Lên đầu trang